Ε.Π.Δ.Ε.Κ.

Η SCG  ανέπτυξε ένα ιδιωτικό πρότυπο ελέγχου όλης της διαδρομής του νωπού κρέατος,  από τη φάρμα στο ράφι , καθώς και των παρασκευασμάτων και των αλλαντικών που προέρχονται από τη μεταποίησή του.

Το ιδιωτικό πρότυπο Ελεγχόμενη Ποιοτική Διαδρομή Ελληνικού Κρέατος πληρεί όλες τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα προϊόντα που φθάνουν στον καταναλωτή να είναι υψηλής ποιότητας, ασφαλή και υγιεινά.

Σύμφωνα με τους εμπνευστές της, η Ελεγχόμενη Ποιοτική Διαδρομή Ελληνικού Κρέατος Σημαίνει ότι ο καταναλωτής αγοράζει προϊόντα που παράγονται αυστηρά και μόνο από ελληνικό φρέσκο κρέας.

Αυτό διασφαλίζεται από την εποπτεία όλης της αλυσίδας του κρέατος.

Ο έλεγχος ξεκινά από :

  • Την φάρμα με την επιλογή ζώων υψηλών αποδόσεων,
  • Συνεχίζεται στο σφαγείο,
  • Τη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής,
  • Την διακίνηση με την αυστηρή παρακολούθηση της αλυσίδας ψύξης και τέλος
  • Στα σημεία λιανικής πώλησης.

Με τον τρόπο αυτό τα ποιοτικά αποτελέσματα είναι μακράν των ελληνικών standards