Εδώ θα δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα για το Meat Place Tour:

  • Ξάνθη 20 Ιανουαρίου
  • Τρίπολη 17 Φεβρουαρίου
  • Θεσσαλονίκη 10 Μαρτίου (Έκθεση Detrop)
  • Ιωάννινα 19 Μαΐου
  • Κοζάνη 15 Μαΐου
  • Λάρισα 16 Μαΐου
  • Αθήνα 7 Απριλίου (Έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα)
  • Ηράκλειο Κρήτης 9 Ιουνίου.