Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα στην Λάρισα.

Η S.C.G όπως πάντα κοντά στον επαγγελματία έδωσε το δυναμικό της παρών.