Εκπαίδευση προσωπικού

Η SCG έχοντας οργανωμένο δίκτυο επιστημονικού προσωπικού σας παρέχει κάλυψη εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησής σας. Η εκπαίδευση του προσωπικού  των επιχειρήσεων τροφίμων επιβάλλεται από τον Κανονισμό 852/2004 της Ε.Ε. Για την Ελλάδα, η εκπαίδευση αυτή καθορίζεται στην ΥΑ14708/2007 (υποχρεωτικό επίπεδο 1).

Η εκπαίδευση που παρέχει η SCG αποτελείται από 3 επίπεδα :

 • Επίπεδο 1.

Εκπαίδευση όλων των χειριστών τροφίμων. (υποχρέωσή τους να έχουν βιβλιάριο υγείας).

 • Επίπεδο 2.

Εκπαίδευση αυτών που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις.

 • Επίπεδο 3.

Εκπαίδευση όλων των μελών των ομάδων HACCP και όσοι έχουν στενή σχέση με την εφαρμογή του.

(υποχρεωτικό στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής).

Αναλυτικότερα :

A. Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

 1.  Πιστοποίηση ΕΦΕΤ
 2. Επιδότησης από ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45).

Β.  Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων.

 1. Κοινοτική και εθνική νομοθεσία ασφάλειας τροφίμων.
 2. Codex Alimentarius, FDA Code.
 3. Τεχνολογία τροφίμων.
 4. Marketing.
 5. Ανταγωνιστικότητα.
 6. Περιβαλλοντική Διαχείρηση.