Επιθεώρηση

SCG ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Α. Επιθεώρηση εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους οδηγούς επιθεωρήσεων των ελεγκτικών αρχών (ΕΦΕΤ) και επίδοση αναφοράς.

Β.  Ανεξάρτητοι επιθεωρητές προϊόντων στην εγκατάσταση παραγωγής (κανονικότητα ετικετών, υποχρεωτικές ενδείξεις, ισχυρισμοί διατροφής (υλικά συσκευασίας κ.λ.π.) και στους χώρους διάθεσης.

Γ.  Επιθεώρηση παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (επίβλεψη παραγωγής προδιαγραφές, τήρηση όρων).