Εργαστήρια

Η SCG προσφέρει και υπηρεσίες Εργαστηριακής Υποστήριξης Προϊόντων.

Συνοπτικά παρέχονται:

Α. Σχεδιασμός πλάνου δειγματοληψιών.

Β. Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις σε δείγματα.

  • Τροφίμων και Υδάτων.
  •  Περιβαλλοντικών δειγμάτων (λύματα απόβλητα)

Γ. Έλεγχος καταλοίπων-υπολειμμάτων.

  • Φυτοφάρμακα.
  • Κτηνιατρικά φάρμακα.
  • Βαρέα Μέταλλα.
  •  Τοξίνες –μυκήτων, βακτηρίων.

Δ. Διαθρεπτική αξία.

Ε. Αλλεργιογόνα.

ΣΤ. Τεχνολογικές δοκιμές σε τυποποιημένα τρόφιμα και σε υλικά συσκευασίας.