Κτιριακά

H SCG διαθέτει ομάδα επιστημόνων συνεργατών με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιδοτήσεων και όχι μόνο, μπορεί και δίνει λύσεις, σας συμβουλεύει,  σας υποδεικνύει την κάθε κίνηση και επιλογή σας από το ξεκίνημα της επιχείρησής σας έως και την τελική έναρξη λειτουργίας της.

Οι υπηρεσίες μας :

Τομέας Μελετών και Σχεδιασμού

Μελέτη – σχεδιασμός βιομηχανιών – μονάδων πρωτογενούς παραγωγής.

Μελέτη – σχεδιασμός γραμμών παραγωγής και διακίνησης –  συστήματα ιχνηλασιμότητας με εξειδίκευση :

  • Αλιεύματα.
  • Γαλακτοκομικά προϊόντα.
  • Προϊόντα κρέατος.
  • Προϊόντα με βάση το κρέας.
  • Προϊόντα αρτοποιίας.
  • Ελαιόλαδο.
  • Προϊόντα οινοποιίας , ποτοποιίας ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ, ( και απόσταξης).
  • Μέλι.