Νομική κάλυψη

Η SCG επίσης παρέχει :

Α.  Παράσταση σε εκδίκαση υποθέσεων μετά από καταγγελίες ή επίσημους ελέγχους.

Β.  Επικαιροποιημένη νομική πληροφόρηση σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας.

Γ.  Συγκέντρωση  και κωδικοποίηση της νομοθεσίας σύμφωνα με συγκεκριμένα προϊόντα – δραστηριότητες.

Δ.  Αξιολόγηση καταστατικών και ιδιωτικών συμφωνητικώ.

Ε.  Αδειοδότηση εγκαταστάσεων.