Προγράμματα επιδότησης

Χρηματοοικονομικός Τομέας

H SCG είναι κοντά σας ώστε να ενταχθείτε στο επενδυτικό σχέδιο που σας ταιριάζει εκτοξεύοντας την επιχείρησή σας εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τις δυνατότητές της .

  1. Συμβουλευτική Υποστήριξη τεχνικών πωλήσεων – προώθηση –merchandizing.
  2. Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.
  3. Οικονομοτεχνικές Μελέτες.
  4. Χρηματοδοτικά Προγράμματα
  • Διαχείριση
  • Οργάνωση
  • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης έως την εκταμίευση.